banner
       
一般資料 - 領事館地址  

委內瑞拉共和國總領事館

香港灣仔港灣道18號
中環廣場54樓5405室

電話: (852) 2730 8099
傳真: (852) 2736 6519


副總領事 (署理總領事): Mr. Manuel A. Troconis González
電郵: consulgeneral@consulvehk.org


領事 :  /
電郵: /


行政助理及秘書: 陳小姐
電郵: dep.admon@consulvehk.org


領事助理及接待:
電郵: dep.consular@consulvehk.org


一般查詢 :
電郵: dep.consular@consulvehk.org


開放時間 (文件遞交及領取):

星期一、三、五
早上10時正至下午12時30分

辦公時間:
星期一至五
早上9時30分至下午1時30分,下午3時正至5時30分